Adwokat z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej w obszarze zamówień publicznych i funduszy europejskich. W tym czasie doradzała zamawiającym i wykonawcom. Wykładowca akademicki (Uniwersytet Warszawski, SGGW, Uczelnia Łazarskiego) i trener. Wielokrotnie reprezentowała zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi i administracyjnymi. Jako kontroler sprawdziła wiele postępowań na zlecenie instytucji zarządzających i pośredniczących, reprezentowała też beneficjentów w sporach dotyczących nałożonych korekt. Autorka wielu publikacji i raportów, w tym „Raportu o ocenie funkcjonowania systemu zamówień publicznych” opracowanego na zlecenie UZP. Przewodnicząca honorowa Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.