Radca prawny, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych, jednostek kultury i ochrony zdrowia. Pełni funkcję kierownika działu zamówień publicznych jednego ze szpitali klinicznych. Konsultant w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener i wykładowca z zakresu problematyki zamówień publicznych. Od 2005 r. zaangażowany w pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych. Ekspert i doradca w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zagospodarowania odpadów.