Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2003 roku, w tym zamówieniami dotyczącymi sprzętu i umundurowania wojskowego, zamówieniami dotyczącymi realizacji zamówień finansowanych ze środków unijnych, w tym Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Uczestniczyła w projekcie rozbudowy systemu informatycznego w placówkach medycznych oraz wdrożeniu usług e-zdrowia. Obecnie specjalistka ds. zamówień publicznych w jednostce zajmującej się utrzymaniem systemów informatycznych, pasjonatka zamówień, członek OSKZP.