Audytor, wykładowca i ekspert w obszarze zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; praktyk. W latach 2004-2007 obserwator i arbiter z listy Prezesa UZP. Audytor wewnętrzny z zaświadczeniem Ministra Finansów. Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia o tematyce audytu i zamówień publicznych. Posiada Certyfikat doradcy i szkoleniowca w ramach projektu KIGNET LEX. Posiada wieloletnie doświadczenie we wsparciu działań zamawiających, w tym także szpitali oraz wykonawców. Posiada potwierdzone doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE – w tym inwestycyjnymi. Kierownik i wykładowca zaprojektowanych przez siebie kilku edycji studiów podyplomowych o tematyce zamówień publicznych na Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, wykładowca na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Collegium Medicum; Członek OSKP.