Praktyk i doradca, który zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1999 roku. Kieruje wydziałem zamówień publicznych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, który jest zarówno instytutem badawczym, jak i podmiotem leczniczym. Doświadczenie w zakresie udzielania zamówień (w szczególności finansowanych ze środków UE) oraz realizacji procesu inwestycyjnego, zdobył dzięki współpracy z wieloma instytucjami; członek OSKP.